top of page
yrittäjyys logo.png

SÄKYLÄN SEUDUN LUKION YRITTÄJYYDEN JA LIIKETALOUDEN OPINTOKOKONAISUUS

OPINTOKOKONAISUUS

Säkylän seudun lukion yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijoille erinomaiset taidot yrittäjyydestä, johtamisesta ja omien vahvuuksien löytämisestä. Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Säkylän ja Satakunnan paikallisten toimijoiden kesken. Opintokokonaisuus koostuu 25 opintopisteestä. Liiketalouden opintokokonaisuus aloittaa toimintansa lukuvuoden 2022 alussa.

TAVOITTEET

yrittäjyys logo.png

Opintokokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa ja kehittää opiskelijan itseluottamusta, sinnikkyyttä, tahdonvoimaa ja tulevaisuudenuskoa. Opiskelijoita kannustetaan aktiiviseen toimijuuteen, vastuullisuuteen, vuorovaikutustaitojen lisäämiseen ja tiimityöskentelyyn. Harjoitusten ja opintojaksojen avulla saavutetaan parempi ammatillinen osaaminen, työelämätaitojen lisääntyminen, uteliaisuus ja osallisuus ympäröivää yhteiskuntaa kohti ja parempi kyky itsensä johtamiseen.

Opiskelija oppii ymmärtämään oman henkisen pääomansa merkityksen ja sen kehittämisen tarpeellisuuden omia tavoitteita asettaessaan.

OPISKELIJAVALINTA

Opintokokonaisuuden kursseja voi valita suoritettavaksi kuka tahansa Säkylän seudun lukion opiskelijoista. Osa opintojaksoista on sellaisia, joiden tekeminen tähtää koko opintokokonaisuuden suorittamiseen ja ne voi suorittaa vain osana kokonaisuutta. Näitä ovat: Yrittäjyys TET ja johtamisen käytännön harjoitus sekä yrittäjyyden mediaportfolio / vuosi yrittäjänä.

SISÄLTÖ

Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää, että opiskelija suorittaa yhteensä 26 opintopistettä saadakseen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta. Osa opintopisteistä tulee Säkylän seudun lukiossa suoritettavista opintopisteistä ja osa tulee paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä sovituista suoritteista ja opintojaksoista.

image.png
bottom of page