LOMAKKEITA

Anomus itsenäisestä suorituksesta tehdään Wilmassa, kohdasta Hakemukset ja päätökset. 

 

Ilmoittautumislomakkeet uusintakokeisiin saat tarvittaessa koulun toimistosta.

Matematiikan oppimäärän vaihto LOPS21