top of page

OPISKELIJAKUNTA

Säkylän seudun lukion oppilaskuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Oppilaskunta valitsee joka syksy kokouksessaan itselleen hallituksen, joka edustaa koko opiskelijakuntaa.

Osallistumalla oppilaskuntatoimintaan voi vaikuttaa opiskelijoiden asioiden hoitamiseen. Oppilaskunnan hallituksessa mukana oleminen on hyödyllistä, hauskaa ja mukavaa. Oppilaskuntatoiminnasta saa kurssisuorituksen ja todistuksen.

LL 31 §:
”Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa 27 §:ssä säädetyissä asioissa.”


LL 27 §:
”Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.

Oppilaskunnan hallitus lv. 2021 - 2022

Puheenjohtaja: Sanni Rannanmäki

Sihteeri: Emma Ketola

Rahastonhoitaja: Emmi Virtanen

Muut jäsenet: Nea Lehti, Niko Mikola, Eetu Salmi

bottom of page