top of page

OPINTOJEN ETENEMISEN SEURANTA

LOPS 2021

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen vähimmäismäärä 150 opintopistettä täyttyy. Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muista kuin pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

 

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

2 - 5 opintopistettä, hylättyjä enintään 0 op

6 - 11 opintopistettä, hylättyjä enintään 2 op

12 - 17 opintopistettä, hylättyjä enintään 4 op

18 opintopistettä tai enemmän, hylättyjä enintään 6 op

LOPS 2016

Opiskelijan opintojen etenemistä tulee seurata. Opintojen etenemistä seuraa aineopettaja, ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja. Myös opiskelija itse seuraa opintojensa etenemistä.

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Luvattomia poissaoloja ei sallita. Luvallisia poissaoloja ovat esimerkiksi sairaus, kutsunnat ja autokoulun näyttökokeet. Poissaolon syy on ilmoitettava ryhmänohjaajalle tai ko. aineen opettajalle saman päivän aikana. Koepoissaolosta tulee ilmoittaa ennen kokeen alkua.

Luvattomat poissaolot johtavat joko kurssisuorituksen mitätöintiin tai opettajan määräämiin lisätöihin.

Opiskelijalla on mahdollisuus uusia hylätty kurssikoe tai hyväksytty kurssiarvosana saman lukuvuoden aikana. Säkylän seudun lukiossa järjestetään lukuvuoden aikana uusintakoepäiviä. Hyväksytyn arvosanan voi uusia kerran. Arvioinnin tulee olla tällöinkin monipuolista. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.

Toistuvista sairauspoissaoloista on oltava sairaustodistus.

 

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrä on vähintään 10 ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Valtakunnallisina syventävinä kursseina tarjottavista teemaopintojen kursseista, paikallisista syventävistä, valtakunnallisista soveltavista ja paikallisista soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään

1 - 2 kurssia 0

3 - 5 kurssia 1

6 - 8 kurssia 2

9 kurssia tai enemmän 3

bottom of page