MATKA- JA OPINTOTUET

KOULUMATKATUKI (SÄKYLÄN KUNTA)

Säkylän kunta tukee lukio-opiskelijoita avustamalla koulumatkan kustannuksissa. Säkylän kunta korvaa Kelan omavastuuosuuden (43 e / kk) jokaiselle Säkylän seudun lukion opiskelijalle, jonka yhdensuuntainen koulumatka on yli 5 km. Opiskelija laatii hakemuksen kunnan koulumatkatuesta aina lukuvuodeksi kerrallaan ja hakemus on jätettävä Wilman kautta 31.8. mennessä. Mahdollisista tilinumero- tai koulumatkamuutoksista on välittömästi ilmoitettava lukion toimistoon. Lisätietoja saat koulun toimistosta Mari Tättäläiseltä.

KELAN TUET

Opiskelija voi hakea Kelalta opintotukea ja koulumatkatukea.

Kelan opintoetuuksista löydät tietoa Kelan internetsivuilta: www.kela.fi/opiskelijat

 

Opintorahaa kannattaa hakea sähköisesti. Sitä ei voida myöntää alle 17-vuotiaille. Ensimmäisen vuoden opiskelijoilta vaaditaan hakemuksen liitteeksi opiskelutodistus oppilaitoksesta. Alle 17-vuotias voi saada opintorahan oppimateriaalilisää (47,26 e / kk 1.8.2020 alkaen) tietyin edellytyksin. Kela myöntää automaattisesti oppimateriaalilisän siihen oikeutetuille opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea.

Lisätiedot Kelan koulumatkatuesta löydät osoitteesta www.kela.fi/koulumatkatuki. Koulumatkatukea ei myönnetä alle 10 km koulumatkoille.