YHTEYSTIEDOT

Säkylän seudun lukio sijaitsee kilometrin päässä Säkylän keskustasta Rantatien varrella osoitteessa

Rantatie 340 

27800 SÄKYLÄ

Hallintopalvelusihteerimme päivystää kansliassa arkisin klo 7.30 - 15. 

Kanslia

Mari Tättäläinen

044 7328 129

Rehtori

Teemu Maunula

044 457 5270

Vararehtori

Ulla-Maija Sainio

044 457 5271

Opinto-ohjaaja

Niina Mikkola

044 732 8132

Rehtorin ja kanslian sähköpostit muotoa 

etunimi.sukunimi@sakyla.fi, muilla 

etunimi.sukunimi@edu.sakyla.fi.

OPETTAJAT

Elsilä Aino

Hiissa Laura

Hirvikorpi Anne

Kantanen Terhi

Kaunisto Mari

Laine Eetu

Marjander Laura

Metsämäki Pasi

Miettinen Tuomas

Mikkola Niina

Mäkelä Aleksi

Naire-Koivisto Laura

Niittymaa Elisa  

Sainio Ulla-Maija

Seppälä Sari

Seppälä Tuomas

Sillanpää Ilkka

Sirviö Anssi

Opettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.sakyla.fi

Kuvataide

Äidinkieli

Ruotsi

Biologia

Kemia

Englanti

Erityisopetus

Liikunta

Uskonto, psykologia

Opinto-ohjaus

Matematiikka

Maantiede

Äidinkieli

Saksa

Liikunta, terveystieto

Musiikki

Matematiikka, fysiikka

Historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, opo

MUU HENKILÖKUNTA

Helminen Tarja

Korjansalo Virva

Lappalainen-Kotajärvi Tiina

Lehtoranta Elvi

Mansikka Eija

Mikkola Sirpa

Mäkinen Jari

Partanen Minna

Plopan Natalia

Saaristo Outi

Salonen Katariina

Soppa Pirjo

Tättäläinen Mari

Vähätalo Soile

Kouluterveydenhoitaja

Ruokapalvelutyöntekijä

Keittiöapulainen

Ruokapalvelutyöntekijä

Koulukuraattori

Siistijä

Kiinteistönhoitaja

Ruokapalvelutyöntekijä

Siistijä

Kouluhammaslääkäri

Ruokapalvelupäällikkö

Siivoustyönjohtaja

Hallintopalvelusihteeri

Siistijä