YHTEYSTIEDOT

Säkylän seudun lukio sijaitsee kilometrin päässä Säkylän keskustasta Rantatien varrella osoitteessa

Rantatie 340 

27800 SÄKYLÄ

Hallintopalvelusihteerimme päivystää kansliassa arkisin klo 7.30 - 15. 

Kanslia

Mari Tättäläinen

044 7328 129

Rehtori

Teemu Maunula

044 457 5270

Vararehtori

Ulla-Maija Sainio

044 457 5271

Opinto-ohjaaja

Niina Mikkola

044 732 8132

Rehtorin ja kanslian sähköpostit muotoa 

etunimi.sukunimi@sakyla.fi, muilla 

etunimi.sukunimi@edu.sakyla.fi.

OPETTAJAT

Hiissa Laura

Hirvikorpi Anne

Kantanen Terhi

Kaunisto Mari

Kedonpää Hanna

Marjander Laura

Metsämäki Pasi

Mikkola Niina

Mäkelä Aleksi

Naire-Koivisto Laura

Rautiainen Pekka

Sainio Ulla-Maija

Seppälä Sari

Seppälä Tuomas

Sillanpää Ilkka

Sirviö Anssi

Sundholm Päivi

Toppila Sanna

Varjonen Veera

Opettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.sakyla.fi

Äidinkieli

Ruotsi

Biologia

Kemia
Äidinkieli

Erityisopetus

Liikunta

Opinto-ohjaus

Matematiikka, TVT

Maantiede

Erityisopetus

Saksa

Liikunta, terveystieto

Musiikki

Matematiikka, fysiikka

Historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, opo

Kuvataide

Uskonto, psykologia

Englanti

MUU HENKILÖKUNTA

Helminen Tarja

Korjansalo Virva

Lappalainen-Kotajärvi Tiina

Lehtoranta Elvi

Mansikka Eija

Mikkola Sirpa

Mäkinen Jari

Partanen Minna

Plopan Natalia

Saaristo Outi

Salonen Katariina

Soppa Pirjo

Tättäläinen Mari

Vähätalo Soile

Kouluterveydenhoitaja

Ruokapalvelutyöntekijä

Keittiöapulainen

Ruokapalvelutyöntekijä

Koulukuraattori

Siistijä

Kiinteistönhoitaja

Ruokapalvelutyöntekijä

Siistijä

Kouluhammaslääkäri

Ruokapalvelupäällikkö

Siivoustyönjohtaja

Hallintopalvelusihteeri

Siistijä