top of page

OPISKELIJAHUOLTO

TERVEYDENHOITAJA

Tarja Helminen

- Wilma

- p. 050 5453629 klo 8.00-9.00 

- tarja.helminen@sakyla.fi

 

Terveydenhoitajalla vastaanotto ilman ajanvarausta ma, ke, to ja pe klo 11.00-11.30. Silloin oppilas voi hoitaa ajankohtaiset henkilökohtaiset asiat, rokotukset, haavojen hoidot ym. Muulloin terveydenhoitajalle ja lääkärille tullaan ajanvarauksella. 

KOULUKURAATTORI

Eija Mansikka

- Wilma

- p. 044 7328246, myös WhatsApp,

- Instagram: @kuraattorimansikka

- Snapchat: kur_mansikka


Koulukuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija, joka edistää ja tukee oppilaiden oppimista, sosiaalista kasvua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Koulukuraattorin perustehtäviin kuuluu yksilötapaamiset oppilaiden kanssa, linkkinä toimiminen kodin ja koulun väliselle yhteistyölle, yhdessä toimiminen oppilaan ja mahdollisen tuki-/viranomaisverkoston kanssa sekä osallistuminen yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

KOULUPSYYKKARI

Tuomas Holmi

- Wilma

- p. 044 5171015, myös Whatsapp.

- Instagram: @psyykkarituomas

- Snapchat: psyykkarituomas

- Facebook: Koulupsyykkari Tuomas

 

Koulupsyykkari on matalankynnyksen apu ja tuki psyykkisesti oireilevien koululaisten/opiskelijoiden tarpeisiin, kaikissa eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Oppilas tai huoltajat voivat olla yhteydessä koulupsyykkariin oppilaan mielialan tai psyykkisen voinnin aiheuttaessa huolta kotona tai koulussa. Koulupsyykkari tapaa oppilaita yksilökäynneillä tai tarvittaessa yhdessä vanhempien sekä muiden toimijoiden kanssa, tarvittaessa myös kotona. Tarvittaessa koulupsyykkari ohjaa oppilaan eteenpäin ja toimii tukena tässä.

ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ

Piia Alho

- Wilma

- p. 040 5287004, myös Whatsapp.

- Instagram: @säkylän ent Piia Alho

- Snapchat: Säkylän etsivä Piia Alho

- Facebook: Säkylän Etsivä Nuorisotyöntekijä Piia

- s-posti piia.alho@sakyla.fi

Etsivä nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivän laajaan työkuvaan kuuluu sekä kouluyhteistyötä että viranomaisyhteistyötä ja se on ”räätälöitävissä” erilaisiin koulun ja oppilaan tarpeisiin.

bottom of page