top of page

POISSAOLOKÄYTÄNTEET

OPISKELIJAN POISSAOLOT 

Säkylän seudun lukion poissaolokäytäntö 

 
1. Terveydelliset syyt: alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja merkitsee Wilmaan hyväksytyn poissaolon (terveydelliset syyt) ensimmäisen poissaolopäivän aikana. 

  • Koeviikko: koepoissaolosta ilmoitettava ennen kokeen alkua ryhmänohjaajalle ja aineenopettajalle. 

2.  Muu luvallinen poissaolo (esim. kutsunnat ja autokoulun näyttökokeet) merkitään Wilmaan hyväksytty poissaolo (muut syyt). Huoltajan ilmoitettava poissaolosta etukäteen ryhmänohjaajalle. 

3. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana tai hänellä on jokin muu pakottava syy, hän saa poistua kouluterveydenhoitajan tai, mikäli tämä ei ole paikalla, rehtorin tai ryhmänohjaajan/opettajan luvalla. 

Poissaoloanomukset:

  • 1-5 päivän poissaoloon luvan myöntää ryhmänohjaaja (loma-anomus Wilmassa kohdassa "hakemukset ja päätökset), lupa on anottava etukäteen 

  • Yli 5 päivän poissaoloihin luvan myöntää rehtori (loma-anomus Wilmassa), lupa on anottava etukäteen 

Jos ennalta tiedetty poissaolo osuu koeviikolle, on kokeesta sovittava etukäteen ennen poissaolon hyväksymistä. Muun syyn kuin sairauden vuoksi suorittamatta jäänyt koe suoritetaan lähtökohtaisesti uusintakuulustelupäivänä.   

18 v täyttänyt opiskelija ei voi itse merkitä poissaolojaan Wilmaan, vaan ne on selvitettävä ryhmänohjaajalle (terveydenhoitajan/lääkärin todistus). 

Huoltaja voi selvittää täysi-ikäisenkin opiskelijan poissaolot, mikäli opiskelija on antanut luvan huoltajan Wilma-tunnusten voimassaololle. 

Luvattomia poissaoloja ei sallita: luvattomat poissaolot voivat johtaa opintojakson hylkäämiseen tai lisätöihin 

 Itsenäisten tuntien poissaolo 

  • opettaja merkitsee poissaolon Wilmaan selityksellä: tehtävät tekemättä/palauttamatta, jos itsenäisen tunnin tehtävät on tekemättä opettajan antamaan määräaikaan mennessä 

  • kun opiskelija on palauttanut tehtävät, opettaja muuttaa poissaolon hyväksytyksi 

bottom of page