top of page

KURSSITARJONTA

kurssitarjonta.PNG

KURSSIEN LYHENTEET

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

pak: ÄI1: Tekstit ja vuorovaikutus

ÄI2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti

ÄI3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

ÄI4: Tekstit ja vaikuttaminen

ÄI5: Teksti ja konteksti

ÄI6: Nykykulttuuri ja kertomukset

syv: ÄI7: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

ÄI8: Kirjoittamistaitojen syventäminen

ÄI9: Lukutaitojen syventäminen

koul. sov. AIK: Kirjallisuuskurssi

AIO: Kirjoituskurssi – kirjoita itsesi näkyväksi

 

ENGLANTI A1 –OPPIMÄÄRÄ

pak: ENA1: Englannin kieli ja maailmani (1. vsk)

ENA2: Ihminen verkostoissa (1. vsk)

ENA3: Kulttuuri-ilmiöitä (1. vsk)

ENA4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (2.vsk)

ENA5: Tiede ja tulevaisuus (2. vsk)

ENA6: Opiskelu, työ ja toimeentulo (2. vsk)

syv: ENA7: Kestävä elämäntapa (abit)

ENA8: Viesti ja vaikuta puhuen

koul. sov. ENAV: Englannin kertaus

ENAK: Kirjoituskurssi

 

RUOTSI B1- OPPIMÄÄRÄ

pak: RUB11: Minun ruotsini (1. vsk)

RUB12: Hyvinvointi ja ihmissuhteet (1. vsk)

RUB13: Kulttuuri ja mediat (2. vsk)

RUB14: Monenlaiset elinympäristömme (2. vsk)

RUB15: Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (2. ja 3. vsk)

syv: RUB16: Viesti ja vaikuta puhuen

RUB17: Kestävä elämäntapa (3. vsk)

koul. sov. RUB1V: Ruotsin kertaus

koul.sov. RUB10: Ruotsin tukikurssi

 

SAKSA B2/B3 -OPPIMÄÄRÄT

Kurssit B3/1 ja B3/2 suoritetaan omana ryhmänään, kurssit B3/3-B3/10 yhdessä B2-oppimäärää lukevien kanssa.

syv: SAB31: Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (1. vsk)

SAB32: Matkalla maailmassa (1. vsk)

SAB21/SAB33: Elämän tärkeitä asioita (1. vsk)

SAB22/SAB34: Monenlaista elämää (1. vsk)

SAB23/SAB35: Hyvinvointi ja huolenpito (1. vsk)

SAB24/SAB36: Kulttuuri ja mediat (2. vsk)

SAB25/SAB37: Opiskelu, työ ja tulevaisuus (2. vsk)

SAB26/SAB38: Yhteinen maapallomme (2. vsk)

SAB27/SAB39: Kansainvälinen toiminta

SAB28/SAB310: Viesti puhuen ja kirjoittaen

 

RANSKA B2/B3 -OPPIMÄÄRÄ

Kurssit B3/1 ja B3/2 suoritetaan omana ryhmänään, kurssit B3/3-B3/10 yhdessä B2-oppimäärää lukevien kanssa.

syv: RAB31: Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (1. vsk)

RAB32: Matkalla maailmassa (1. vsk)

RAB21/RAB33: Elämän tärkeitä asioita (1. vsk)

RAB22/RAB34: Monenlaista elämää (1. vsk)

RAB23/RAB35: Hyvinvointi ja huolenpito (.-2. vsk)

RAB24/RAB36: Kulttuuri ja mediat (2.vsk)

RAB25/RAB37: Opiskelu, työ ja tulevaisuus (2. vsk)

RAB26/RAB38: Yhteinen maapallomme (3. vsk)

RAB27/RAB39: Kansainvälinen toiminta

RAB28/RAB310: Viesti puhuen ja kirjoittaen

VENÄJÄ B2/B3-OPPIMÄÄRÄ (EI LÄHIOPETUSTA)

Kurssit B3/1 ja B3/2 suoritetaan omana ryhmänään, kurssit B3/3-B3/10 yhdessä B2-oppimäärää lukevien kanssa.

syv: VEB31: Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen!

VEB32: Matkalla maailmassa

VEB21/VEB33: Elämän tärkeitä asioita

VEB22/VEB34: Monenlaista elämää

VEB23/VEB35: Hyvinvointi ja huolenpito

VEB24/VEB36: Kulttuuri ja mediat

VEB25/VEB37: Opiskelu, työ ja tulevaisuus

VEB26/VEB38: Yhteinen maapallomme

VEB27/VEB39: Kansainvälinen toiminta

VEB28/VEB310: Viesti puhuen ja kirjoittaen

 

ESPANJA B3-OPPIMÄÄRÄ (EI LÄHIOPETUSTA)

syv: EAB31: Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

EAB32: Matkalla maailmassa

EAB33: Elämän tärkeitä asioita

EAB34: Monenlaista elämää

EAB35: Hyvinvointi ja huolenpito

EAB36: Kulttuuri ja mediat

EAB37: Opiskelu, työ ja tulevaisuus

EAB38: Yhteinen maapallomme

 

MATEMATIIKKA PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

pak: MAY1: Luvut ja lukujonot

MAA2: Polynomifunktiot ja -yhtälöt

MAA3: Geometria

MAA4: Vektorit

MAA5: Analyyttinen geometria

MAA6: Derivaatta

MAA7: Trigonometriset funktiot

MAA8: Juuri- ja logaritmifunktiot

MAA9: Integraalilaskenta

MAA10: Todennäköisyys ja tilastot

syv: MAA11: Lukuteoria ja todistaminen

MAA12: Algoritmit matematiikassa

MAA13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

koul. sov. MAAV: Pitkän matematiikan kertaus

 

MATEMATIIKKA LYHYT OPPIMÄÄRÄ

pak: MAY1: Luvut ja lukujonot

MAB2: Lausekkeet ja yhtälöt

MAB3: Geometria

MAB4: Matemaattisia malleja

MAB5: Tilastot ja todennäköisyys

MAB6: Talousmatematiikka

syv: MAB7: Matemaattinen analyysi

MAB8: Tilastot ja todennäköisyys II

kou.l sov. MABV: Lyhyen matematiikan kertaus

 

BIOLOGIA

pak: BI1: Elämä ja evoluutio

BI2: Ekologia ja ympäristö

syv: BI3 Solu ja perinnöllisyys

BI4: Ihmisen biologia

BI5: Biologian sovellukset

koul. sov. BIV: Kertaus

MAANTIEDE

pak: GE1: Maailma muutoksessa

syv. GE2: Sininen planeetta

GE3: Yhteinen maailma

GE4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

koul. sov. GEV: Kertaus

FYSIIKKA

pak: FY1: Fysiikka luonnontieteenä

syv: FY2: Lämpö

FY3: Sähkö

FY4: Voima ja liike

FY5: Jaksollinen liike ja aallot

FY6: Sähkömagnetismi

FY7: Aine ja säteily

koul. sov. FYV: Fysiikan kertaus

 

KEMIA

pak: KE1: Kemiaa kaikille

syv: KE2: Ihmisen ja elinympäristön kemia

KE3: Reaktiot ja energia

KE4: Metallit ja materiaalit

KE5: Reaktiot ja tasapaino

koul. sov. KEV: Kertaus

 

USKONTO

pak: UE1: Uskonnon ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

UE2: Maailmanlaajuinen kristinusko

syv: UE3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

UE4: Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

UE5: Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

UE6: Uskonnot ja media

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

pak: ET1: Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

ET2: Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

syv: ET3: Yksilö ja yhteisö

ET4: Kulttuurit katsomuksen muovaajina.

ET5: Katsomusten maailma

ET6: Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

 

FILOSOFIA

pak: FI1: Johdatus filosofiseen ajatteluun (1 - 2 vsk. opiskelijoille)

FI2: Etiikka

syv: FI3: Yhteiskuntafilosofia

FI4: Tieto, tiede ja todellisuus

 

PSYKOLOGIA

pak: PS1: Psyykkinen toiminta ja oppiminen

syv: PS2: Kehittyvä ihminen

PS3: Tietoa käsittelevä ihminen

PS4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

PS5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

sov: PS6: Sosiaalipsykologia

 

HISTORIA

pak: HI1: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (1.vsk.)

HI2: Kansainväliset suhteet (1. vsk.)

HI3: Itsenäisen Suomen historia (2. vsk.)

syv: HI4: Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (2. vsk.)

HI5: Ruotsin itämaasta Suomeksi

HI6: Maailman kulttuurit kohtaavat

koul.sov. HIV: Historian kertaus

 

YHTEISKUNTAOPPI

pak: YH1: Suomalainen yhteiskunta (2. vsk)

YH2: Taloustieto (1. vsk)

YH3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (3. vsk)

syv: YH4: Kansalaisen lakitieto (2. vsk)

koul. sov. YHV: Yhteiskuntaopin kertaus

 

TERVEYSTIETO

pak: TE1: Terveyden perusteet

syv: TE2: Ihminen, ympäristö ja terveys

TE3: Terveyttä tutkimassa

 

LIIKUNTA

pak: LI1: Energiaa liikunnasta

LI2: Aktiivinen elämäntapa

syv: LI3: Terveyttä liikkuen

LI4: Yhdessä liikkuen

LI5: Hyvinvointia liikkuen

sov: LILD4: Liikunnan lukiodiplomi

koul. sov.: LIT: Tanssikurssi

 

KUVATAIDE

pak: KU1: Kuvat ja kulttuurit

KU2: Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

syv: KU3: Osallisena mediassa

KU4: Taiteen monet maailmat

sov: KULD2: Kuvataiteen lukiodiplomi

koul. sov: KUM: Piirustus ja maalaus

 

MUSIIKKI

pak: MU1: Musiikki ja minä

MU2: Moniääninen Suomi

syv: MU3: Ovet auki musiikille

MU4: Musiikki viestii ja vaikuttaa

sov: MULD6: Musiikin lukiodiplomi

koul. sov: MUE: Esittävän musiikin kurssi

MUB: Bändisoitto

 

OPINTO-OHJAUS

pak: OP1: Minä opiskelijana

OP2: Jatko-opinnot ja työelämä

TIETOTEKNIIKKA

koul.sov. wAT1: Tietotekniikka

 

TEEMAOPINNOT

syv: TO1: Monitieteinen ajattelu

TO2: Tutkiva työskentely teknologialla

TO3: Osaaminen arjessa

 

TAITEIDEN VÄLISET KURSSIT

sov: TA1: Monitaiteellinen musiikkiprojekti

TA2: Nykytaiteen keinoin

TA3: Taidetta kaikilla aisteilla

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

sov: VA1: Vapaasti valittavat opinnot, 10 sormijärjestelmä

VA2: Vapaasti valittavat opinnot, Mielenterveyden ensiapukurssi

VA3: Vapaasti valittavat opinnot

Lukion kurssitarjontaan kuuluu myös valokuvauskurssi, jolla otetaan koulukuvat lukion ja yhteiskoulun opiskelijoista.

valokuvaus2_edited.jpg
bottom of page