top of page

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Yleistä

Alla esitetyt lukion järjestyssäännöt ovat voimassa opiskelijan osallistuessa opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun toimintaan (vierailut ja opintomatkat).

Koulussa noudatettava järjestys perustuu yleisesti voimassa olevaan lainsäädäntöön ja erityisesti lukion toimintaa sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja kouluhallinnon antamiin ohjeisiin. Järjestyssääntöjen rikkomisesta tai muusta vilpillisestä menettelystä aiheutuvat kurinpitotoimenpiteet on luettavissa lukiolaista (L7 §41). Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

Päivittäinen työskentely

1. Kouluyhteisön jäsenet käyttäytyvät toisia kohtaan ystävällisesti ja oikeudenmukaisesti. Jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja koskemattomuuteen. Jokainen huolehtii omalta osaltaan työrauhasta oppitunneilla.

2. Opiskelijan tulee käydä koulua säännöllisesti, saapua oppitunneille täsmällisesti ja suorittaa koulutyöhön liittyvät tehtävät moitteetta. Poissaolosta on ilmoitettava kouluun välittömästi ja poissaolon syy on selvitettävä.

3. Kaikissa koulun tiloissa noudatetaan siisteyttä ja järjestystä. Koulun omaisuutta on kunnioitettava. Lainatavarat on palautettava käytön jälkeen paikoilleen ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava. Tekijä on korvausvelvollinen tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta.

4. Hyvien tapojen mukaisesti ulkovaatteet ja ulkokengät riisutaan ala-aulan naulakoihin ennen luokkiin tai ruokalaan menoa. Sisätiloissa suositellaan käytettäväksi sisäkenkiä ja ollaan ilman päähinettä ja huppua.

5. Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet on pidettävä äänettöminä tai suljettuina oppitunneilla ja koetilaisuuksissa opettajan ohjeiden mukaan.

6. Kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla. Koulualueella ajettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja piha-alueella vältetään ylimääräistä ajelua.

7. Ruokalassa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja huolehditaan siisteydestä. Ruokajonossa jokainen opiskelija odottaa vuoroaan. Ruokailuvälineet viedään niille kuuluvaan paikkaan ja noudatetaan myös muita keittiöhenkilökunnan antamia ohjeita.

8. Tupakointi (mukaan lukien nuuska ja sähkötupakka), päihteiden käyttö ja hallussapito sekä päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa, koulun alueella sekä kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa.

9. Laissa kiellettyjen vaarallisten esineiden ja aineiden (esim. veitset, ampuma-aseet, huumausaineet) tuominen kouluun on kielletty. Rehtori tai opettaja voi tarvittaessa ottaa ko. esineet tai aineet haltuunsa.

Järjestyssäännöt astuvat voimaan 10.08.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain yhteistyössä opiskelijakunnan ja henkilökunnan kanssa.

bottom of page